DM AUTO SERVICE

Доверие, Сътрудничество, Успех


Нашата мисия:

• Да осигуряваме на нашите клиенти и партньори пълния набор от услуги в областта на транспорта на стоки и материали
• Да поддържаме лоялните и коректни отношения с нашите клиенти и партньори
• Да продължим да осигуряваме работни места
• Да защитаваме интересите на нашите клиенти и партньори


Нашата цел:

• Основната ни цел е да се утвърдим като надежден и предпочитан партньор и напълно да затворим кръга от транспортни логистични решения към нашите клиенти
• Успешно сътрудничество с производители, търговци на едро, международни и национални спедитори
• Да откриваме нови методи и начини за подобряване на предлаганите от нас услуги
• Изграждане и мотивация на компетентен екип
• Увеличаване на броя на транспортните средства
• Поддържане на вече доброто име и имидж на компанията